Agenda za 2022. godinu je u procesu izrade

Četvrtak, 25. novembar 2021.

08:15 Registracija učesnika
08:30 Koktel dobrodošlice
08:55 Sastanak Programskog i Organizacionog odbora
09:00 Otvaranje Konferencije:

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

„Elektronska identifikacija i elektronski potpis u Cloud-u“

Zoran Mišić, zamenik direktora

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SEKTOR ZA ANALITIKU, TELEKOMUNIKACIONE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Digitalna transformacija poslovnih procesa u funkciji građana – elektronske usluge

Duško Sivčević, pomoćnik načelnika Sektora

09:30 MINISTARSTVO ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

Digitalna transformacija Republike Srpske

Denis Turkanović, Pomoćnik ministra za informaciono društvo

09:40 Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

„Program razvoja eUprave“

Dara Gravara, šefica odseka za eUpravu, MDULS

10:00 Obraćanje Gold Sponzora

ATOS

10:10 GOLD SPONZOR: MUEHLBAUER Technologies

„MB TECURE ID“

Dr Mike Bergmann, Muehlbauer Technologies

10:30 GOLD SPONZOR: ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES

„Next Generation 112 emergency response to better serve citizens“

François VINOT PREFONTAINE, Atos CE – Mission Critical Systems

10:50

 

GOLD SPONZOR: HALCOM

Halcom ONE identitet u cloud-u

Aneta Andrijanić, menadžer poslovnog razvoja, Halcom

11:10 Kafe pauza
11:25 ReSPA – Regional School of Public Administration

ReSPA i digitalizacija u javnim upravama Zapadnog Balkana: reforme i inovacije

Olivera Damjanović, ReSPA

11:45 Comtrade

„Prezentacija projekta eTurista“

Miroslav Veličković, key account manager, Comtrade System Integration

Marija Leskur, software engineer, Comtrade System Integration

12:05 Huawei

„Cloud Solution trends in Serbia eGovernment“

Zorica Grba, Huawei

12:25 Kaspersky

„Zaštita od APT napada“

Srđan Gligorić, Enterprise Account Manager West Balkans, Kaspersky

12:45 Enel PS

„UPS – Inovacije na svakom nivou“

Robert Dečov, Product Manager, Enel PS doo

13:05 ORACLE

Digitalizacija procesa u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi

Jasna Rodić, Oracle

13:25 Ministarstvo finansija – Poreska uprava

„Fiskalizacija u Srbiji“,

Saša Dulić, pomoćnik direktora, Sektor za IKT, Poreska uprava

Danijela Bulajić Nedeljković, rukovodilac tima za odobravanje elektronskih fiskalnih uređaja, Poreska uprava

Dejan Dončić, tehnički direktor, INT RASTER

13:45           Pauza za ručak (Sala Crystal B)
14:45 Zatvaranje Konferencije

MESTO: Hyatt Regency hotel, Beograd

NAPOMENE: Organizator zadržava pravo da promeni raspored Konferencije bez prethodne najave.