Agenda za 2024. godinu je u pripremi

Agenda za 2023.

Četvrtak, 23. novembar 2023.

08:30 Registracija učesnika
08:30 Koktel dobrodošlice (ispred sale Crystal)
08:55 Sastanak Programskog i Organizacionog odbora
09:00 Otvaranje Konferencije (sala Crystal A i B):

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Vladimir Radovanović, pomoćnik ministra, Sektor za inovacije, transfer tehnologije i tehnološki razvoj

09:30 PLATINUM SPONZOR: KASPERSKY
„Kaspersky Cybersecurity Trends and Projections: A Year in Review and What Lies Ahead„
Srđan Gligorić, Enterprise Account Manager West Balkans, Kaspersky
09:50 PANEL I: „Trendovi tehnološkog razvoja javne uprave u Srbiji i regionu“
Moderator: Slobodan Marković, UNDP
Učesnici:

  • Zoran Mišić, Kancelarija za IT i eUpravu
  • Miodrag Bogdanović, Elektroprivreda Srbije
  • Duško Sivčević, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
  • Divna Lovrić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
  • Dara Gravara, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
  • Ninoslav Kekić, RSJP
  • Srđan Nogo, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
10:40 ZLATNI SPONZOR: MUEHLBAUER
„Identity documents – new development trends“
Jasmina Simic, Solution Architect, Muehlbauer
11:00 COMTRADE SYSTEM INTEGRATION
„Veštačka inteligencija u službi državne uprave“
Milena Pavlović, Key Account Manager Public sector, Comtrade System Integration
11:20 ASSECO SEE
„eRegistracija privrednih subjekata u APR„
Radoslav Jevtic, Team Lider, ASEE
Katarina Nikolic, pomoćnik registratora privrednih subjekata, APR
11:40 Pauza – kafa i posluženje (ispred sale Crystal)
11:55 HUAWEI
„Huawei @Smart eGovernment„
Miša Miletić, Enterprise Solution Manager, Huawei
12:15 ORACLE PARTNER INFORMATIKA AD
„Jedan korak do oblaka“
Marjan Nikolić, Oracle
12:35 IBM
„Nova era automatizacije servisa eUprave kroz implementaciju veštačke inteligencije“
Novica Ninić, Data, AI and Automation Sales Leader, IBM Technology Sales, Eastern Europe Territory, Global Sales
12:55 IBIS SOLUTIONS
„Data Lake – Road to Data-Driven Decision Making“
Rastko Kadijević, Regionalni direktor prodaje, Ibis Solutions
13:15 ENEL PS
„Postavljanje novih standarda – Data Centar Schneider Electric Razvojnog centra u Novom Sadu“
Miloš Stojković, Data Centre Design and Consulting, Enel PS
13:35 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
„EPS portal Uvid u račun“
Jadranka Ristić, direktor direkcije za javno snabdevanje, EPS
Jelena Veličković, Šef službe za IKT podršku EPSS Kraljevo, EPS
13:55 MUP REPUBLIKE SRPSKE
„Savremene tehnologije u MUP R. Srpske – primeri upotrebe“
Svjetlana Sarić, zamenik načelnika Uprave za informaciono-komunikacione tehnologije, MUP Republike Srpske
14:15 KANCELARIJA ZA IT I eUPRAVU
“Nacionalna platforma za veštačku inteligenciјu”
Bogdan Stešević, Rukovodilac grupe za kvalitet usluga i razvoј veštačke inteligenciјe
14:35 Pauza – kafa i posluženje (ispred sale Crystal)
14:50 AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE REPUBLIKE SRBIJE
„Prezentaciјa novog veb Portala za isporuke podataka APR za potrebe državnih organa“
Maјa Krneta, rukovodilac Odeljenja za isporuke podataka, APR
15:10 PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
“Integracioni moduli portala Moje eUsluge – digitalizacija za jedan dan”
mr Dušan Berdić, rukovodilac, Sertifikaciono telo, PKS
15:30 RATEL
„Prezentacija MISP platforme Nacionalnog CERT-a RS“
Daniela Andrović, Viši savetnik u službi za informacionu bezbednost i poslove Nacionalnog CERT-a, RATEL
15:50 PREDAVANJE PO POZIVU
„Akcioni plan za urbanu digitalnu transformaciju gradova“
Prof. dr Srđan Nogo, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
16:10 Pauza za ručak (Sala Crystal C)
17:00 ZATVARANJE KONFERENCIJE
MESTO: Hyatt Regency hotel, Beograd
NAPOMENE: Organizator zadržava pravo da promeni raspored Konferencije bez prethodne najave.