VAŽNI DATUMI I ROKOVI

 

Petak, 27. oktobar 2023.

Dostavljanje naslova kompanijskih prezentacija

Petak, 17. novembar 2023.

Dostavljanje prezentacija u elektronskoj formi (pptx, pptxs)

Četvrtak, 23. novembar 2023.

Otvaranje Konferencije u 09:00
circle-cropped (8)