VAŽNI DATUMI I ROKOVI

 

Petak, 01. novembar 2024.

Dostavljanje naslova kompanijskih prezentacija

Petak, 22. novembar 2024.

Dostavljanje prezentacija u elektronskoj formi (pptx, pptxs)

Četvrtak, 28. novembar 2024.

Otvaranje Konferencije u 09:00
circle-cropped (8)