Smart eGovernment (organizator ASIT) je regionalna Konferencija i Izložba u Jugoistočnoj Evropi sa višedecenijskom tradicijom, koju odlikuju veliki broj posetilaca, poslednja inovativna rešenja renomiranih kompanija izlagača i stalni fokus na aktuelne teme iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija u javnom sektoru i sigurnosti.

Smart eGovernment od 2005. godine predstavlja mesto okupljanja predstavnika državnih institucija i svetski poznatih kompanija. Teme koje konferencija obrađuje su usmerene na savremena iskustva sa međunarodnih tržišta i na njihovu primenu u regionu Balkana.

Svake godine predstavnici stručne elite razmenjuju iskustva i ideje tokom specijalizovanih panel diskusija i u međusobnoj interakciji na samoj izložbi.

Smart eGovernment poseti preko 200 predstavnika državnog sektora, dok preko 20 kompanija uzima aktivno učešće na konferenciji.

circle-cropped (9)