Language: ENGLISH SERBIAN

Međunarodna Konferencija i Izložba
08. - 09. novembar 2017, Hotel Hyatt Regency, Beograd

"E-Uprava – ne samo elektronska
razmena već i način života"

Satnica Konferencije Smart eGovernment 2016

 

Utorak, 25. oktobar 2016
09:00 Check-in (visitors registration)
10:00 Opening address:
Government of the Republic of Serbia Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications
Tatjana Matić, State Secretary
10:20 Opening address:
Government of the Republic of Serbia Ministry of State Administration
and Local Self-Government

"Digitalna transformacija kao motor razvoja države"

Dušan Stojanović, Director Directorate for eGovernment
10:40 Opening address:
Government of the Republic of Serbia Ministry of Interior
"Uloga novog koncepta lične karte u razvoju bezbednih mobilnih servisa elektronske uprave"
Slobodan Nedeljković, Assistant Minister
  SESSION 1
11:00 Platinum Sponsor
"Trendovi u IT bezbednosti"
Dane Hinić, Consultant, Asseco SEE d.o.o. Beograd
11:20 Gold Sponsor
"E-fakture u praksi"
Ognjen Momčilović, menadžer poslovnog razvoja
Branko Milikić, menadžer poslovnog razvoja, Halcom a.d.
11:40 "Standards TIA 942 u Data Centrima kao sredstvo poslovne kompetencije"
Miloš Stojković, Data Centre Design and Consulting, ENEL PS
12:00 "Da li znate gde su Vaši podaci?"
Nataša Simić, sistem inženjer, MDS Informatički inženjering
12:20 Cocktail
  SESSION 2
13:15 "Oracle Public Cloud Machine - Oracle Cloud u Vašem data centru"
Predrag Pečenica, Principal Sales Consultant, Oracle
13:35 "Cloud usluge Telekoma Srbija za poslovne korisnike - Prvatni Cloud"
Jovana Jovanović, stručni saradnik za razvoj usluga, Telekom Srbija a.d.
13:55 Government of the Republic of Serbia
Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications
"Sajber bezbednost u Srbiji: pravni, organizacioni i tehnički aspekti"

Sava Savić, Assistant Minister
14:15 Closing of the Conference Day

 

Sreda, 26. oktobar 2016
  SESSION 3
10:00 "Identifikacija i zaštita kritične informacione infrastrukture - normativni
okvir i aktivnosti MUP"
Uroš Babić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
10:20 "Doprinos e-Obuke razvoju E-Uprave"
Rajko Damjanac, direktor, Edunet d.o.o.Beograd
10:40 "Povećanje efikasnosti rada lokalnih uprava kroz bezbedno, jednostavno i centralizovano
upravljanje podacima"

Miroslav Kovač, izvršni direktor, KEY4S d.o.o. Beograd
11:00 Platinum Sponsor
"Upravljanje poslovnim procesima u bespapirnoj administraciji"
Dragan Trifunović, Sales solutions specialist, Asseco SEE d.o.o. Beograd
11:20 "E-podnošenje zahteva klijenata Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije
preko portala eUprave"
Tatjana Stojadinović, šef Odseka za IT
Ljiljana Radovanović, saradnik za razvoj e-poslovanja
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
11:40 "Elektronski servis Fonda PIO za prijem zahteva i prijava M4, e-M4"
Zoran Sutara, savetnik direktora Fonda, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
12:00 Coffee Break
12:20 "Informacioni sistem za osposobljavanje kandidata za vozače"
Slavko Josifović i Duško Sivčević, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
12:40

Round Table:
"Izazovi u razvoju sigurnog elektronskog poslovanja"

  • Elektronska identifikacija i pouzdani servisi u elektronskim transakcijama
  • Izazovi u korišćenju servisa elektronske identifikacije: juče, danas, sutra
  • Izazovi u pružanju kvalifikovanih usluga od poverenja
  • Elektronski potpis na daljinu (u mobilnom okruženju)
Moderator: Zoran Savić
14:00 Closing of the Conference

 

Organizator zadržava pravo izmene satnice Konferencije bez prethodne najave.