Language: ENGLISH SERBIAN

Međunarodna Konferencija i Izložba
23. novembar 2020, Hotel Hyatt Regency, Beograd

"Uticaj novih tehnologija na razvoj
elektronskog poslovanja i
elektronske uprave"

Satnica Konferencije Smart eGovernment 2020

Satnica Konferencije Smart eGovernment 2020 je u procesu izrade.

 

Satnica Konferencije Smart eGovernment 2019

 

Ponedeljak, 25. novembar 2019.
08:15 Registracija učesnika
08:55 Sastanak Programskog i Organizacionog odbora
09:00 Otvaranje Konferencije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

"Pregled aktivnosti u vezi sa razvojem eUprave"
Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor
09:20 Vlada Republike Srbije
Ministarstvo unutrašnjih poslova

"Upotreba inteligentnih agenata i veštačke inteligencije u poslovnim procesima MUP"
Slobodan Nedeljković, pomoćnik ministra
09:40 Panel-diskusija (Sala Crystal):
"Kako pojednostaviti elektronsku identifikaciju, a da visok nivo bezbednosti bude zagarantovan?"
Moderator: Miladin Ivanović, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Učesnici:
• Sava Savić, pomoćnik ministra, Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija
• Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
• Slobodan Nedeljković, pomoćnik ministra, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
• Svetlana Jovanović, viši savetnik, jedinica za implementaciju strateških projekata IT i eUprava, kabinet predsednika Vlade Republike Srbije
• Dragan Stokić, direktor, ATOS
• Boris Damjanović, šef Radne grupe za usluge od poverenja u Savezu za eUpravu, NALED
10:30 PLATINUM SPONZOR: ASSECO SEE
"Asseco LIVE kao Omnichannel Servisna Platforma"
Branislav Vukovic, Account Manager, Asseco SEE
10:50 GOLD SPONZOR: ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES
"Evidian (Upravljanje identitetom i pravima pristupa)"
Milena Pavlović, Senior Engineer / Infrastructure and Data Management, ATOS IT Solutions and Services
11:10 GOLD SPONZOR: HALCOM
"Digitalna identifikacija – budućnost elektronskog poslovanja"
Aneta Andrijanić, menadžer poslovnog razvoja, Halcom
11:30 GOLD SPONZOR: MUEHLBAUER TECHNOLOGIES
"Mühlbauer Entry/Exit system"
Filip Prikler, Team-Leader for BMS / BGCU SW, Muehlbauer Technologies
11:50 Kafe pauza
12:10 Huawei
"Smartcity - ključna komponenta za SmartGovernment"
Zorica Grba, Enterprise Business Group, Huawei
12:30 Ibis Instruments
"Integracija robota u poslovne procese – kako i zašto?"
Marko Popović, Sales Engineer, Ibis Instruments
12:50 Enel PS
"Edge Computing"
Miloš Stojković, M.Sc. - Inženjer/Konsultant, Enel PS doo
13:10 Uprava carina
"E-carina – pogled u buducnost"
Ljubica Barbulj, v.d.Pomoćnik direktora - Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
13:30 Republički zavod za statistiku
"Zakoračite sa nama u svet podataka"
Olja Musić, pomoćnik direktora, Sektor za diseminaciju i integraciju administrativnih izvora
13:50 Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
"Program podizanja bezbednosne svesti u oblasti informacione bezbednosti u MUP-u"
Nebojša Jokić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Aleksandar Maksimović, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
14:10 Pauza za ručak (Sala Crystal)
15:00 ZATVARANJE PRVOG DANA KONFERENCIJE

 

Utorak, 26. novembar 2019.
09:00 Centar za digitalno poslovanje
"Informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti - ISO 27701"
Doc. dr Vladan Pantović, Centar za digitalno poslovanje
09:20 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
"Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - lice za zaštitu podataka o ličnosti"
Marko Nikotić, viši savetnik u Sektoru za harmonizaciju
09:40 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
"Digitalizacija u obrazovanju i pametna eUprava"
Dr Saša Stojanović, pomoćnik ministra, Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci
10:00 Ministarstvo pravde
"Razvoj e-pravosuđa - dokle smo stigli u 2019. godini"
Ana Đilas, savetnik, Odsek za e-pravosuđe
Jovana Kuzmanović, diplomirani pravnik, Odsek za e-pravosuđe
10:20 RATEL
"Nacionalni CERT Republike Srbije"
Jovan Milosavljević, viši savetnik u Nacionalnom CERT-u
10:40 Kafe pauza
11:00 Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
"Primena noSQL baza podataka u elektronskoj upravi"
Vojkan Nikolić, MUP/KPU
11:20 Ministarstvo finansija - Poreska uprava
"Mobilne aplikacije Poreske uprave – ePorezi i Sezonski radnici"
Mihailo Jovanović, Sektor za IKT, Poreska uprava
11:40 Panel-diskusija (Sala Crystal):
"Standardi i zaštita podataka o ličnosti"
Moderator: Doc. dr Vladan Pantović, Centar za digitalno poslovanje
Učesnici:
• Violeta Nešković-Popović, Institut za standardizaciju Srbije
• Doc. dr Đorđe Krivokapič, SHARE Fondacija
• Dragan Jovičić, ISACA
• Dr Goran Kunjadić, NLB Banka
12:15 Koktel - Zatvaranje Konferencije

 

Organizator zadržava pravo izmene satnice Konferencije bez prethodne najave.