Language: ENGLISH SERBIAN

Međunarodna Konferencija i Izložba
23. novembar 2020, Hotel Hyatt Regency, Beograd

"Uticaj novih tehnologija na razvoj
elektronskog poslovanja i
elektronske uprave"

Program Konferencije

Glavna tema konferencije SMART E-GOVERNMENT 2020 je:

"Digitalizacija društva i informaciona bezbednost"

Program Konferencije će obuhvatiti sledeće oblasti:

Politika Informacionog Društva

 • Strategija i upravljanje sistemima e-Uprave
 • Izazovi u praktičnoj realizaciji G2G i G2C/G2B sistema
 • Distribucija digitalnih dobara i digitalna demokratija
 • Partnerstvo javnih i privatnih institucija i postojeće barijere
 • Vizije i rešenja u zaštiti privatnosti
 • Pravni aspekti u zaštiti podataka

Aplikacije e-Uprave

 • Javni elektronski servisi u regionu
 • Projektovanje i funkcionalnost Portala e-Uprave
 • Big Data
 • Savremeni e-Health sistemi
 • Nacionalni i evropski registri
 • Mobilni sistemi u e-Upravi
 • Upravljanje e-dokumentima
 • Data centri
 • GIS – geografski informacioni sistemi
 • HR – Human Resource
 • Elektronski računi
 • Druge inovativne aplikacije e-Uprave

Smart kartice i elektronske ID tehnologije

 • Standardi za elektronske ID dokumente
 • Nove generacije Elektronskih pasoša
 • E-Health smart kartice i sistemi
 • Napredne biometrijske tehnologije
 • Personalizacija smart kartica i sistemi za proizvodnju
 • RFID tehnologija i aplikacije

e-Government Security Solutions

 • Sistemi kriptografske zaštite
 • Bezbednost i privatnost u sistemima e-Uprave
 • PKI sistemi za zaštitu elektronskog identiteta
 • e-Government Secure IT Infrastructure
 • Sistemi za logičko/fizičku kontrolu pristupa


PANEL DISKUSIJA

ASIT ima posebno zadovoljstvo da najavi održavanje specijalizovane panel diskusije za učesnike Konferencije sa sledećom temom:

"Značaj centralnog registra stanovništva u daljem razvoju elektronskog poslovanja u Srbiji"

ASIT poziva sve zainteresovane učesnike da uzmu učešće u ovom programskom sadržaju.


IZLOŽBA

SMART E-GOVERNMENT Izložba rešenja će se organizovati zajedno sa stručnim prezentacijama u plenarnom delu Konferencije. Učesnici će imati mogućnosti da posete kompanijske štandove u toku trajanja prezentacionih sesija kao i u toku pauza za kafu, ručak i koktele.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

LOKACIJA
Hyatt Regency Beograd
Milentija Popovića 5, 11070 Beograd, Srbija

JEZICI
Službeni jezici Konferencije su sprski i engleski

SMEŠTAJ
Hyatt Regency Beograd
Milentija Popovića 5, 11070 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 301 1234
Fax: +381 11 311 2234
Email: belgrade.regency@hyatt.com

ASIT je počastvovan što ima priliku da organizuje ovu Konferenciju i unapred se raduje Vašem prisustvu!