Language: ENGLISH SERBIAN

Međunarodna Konferencija i Izložba
08. - 09. novembar 2017, Hotel Hyatt Regency, Beograd

“E-Uprava – ne samo elektronska
razmena već i način života”

PRIJAVA ZA UČESNIKE


Podaci o Učesniku

Ime i Prezime

Funkcija

E-mail

Telefon

Mobilni

Fax


Podaci o Kompaniji

Kompanija

PIB

Adresa

Grad, Poštanski broj

Telefon

Fax

E-mail

Web Site

 
Za verifikaciju prijave molimo uneste karaktere prikazane na slici desno
Image verification

Troškove kotizacije uplatiti na račun 355-1041116-83 - ASIT, sa naznakom za SMART E-GOVERNMENT 2017.
Ova prijava je neopoziva.

Registracija prijavljenih učesnika je 08.11.2017. od 08:00h, a otvaranje je 08.11.2017. u 09:00h.

Kotizacija iznosi 15.900,00 + PDV 20% i obuhvata sledeće:

  • CD Katalog prezentacija
  • Marketinške materijale izlagača i organizatora
  • Učešće u programima skupa
  • Dva (2) ručka
  • Pauze za kafu