Language: ENGLISH SERBIAN

Međunarodna Konferencija i Izložba
17. novembar 2021, Hotel Hyatt Regency, Beograd

"Uticaj novih tehnologija na razvoj
elektronskog poslovanja i
elektronske uprave"

PRIJAVA ZA UČESNIKE


Podaci o Učesniku

Ime i Prezime

Funkcija

E-mail

Telefon

Mobilni

Fax


Podaci o Kompaniji

Kompanija

PIB

Adresa

Grad, Poštanski broj

Telefon

Fax

E-mail

Web Site

 
Za verifikaciju prijave molimo uneste karaktere prikazane na slici desno
Image verification

Troškove kotizacije uplatiti na račun 325-9500600040417-49 - ASIT, sa naznakom za SMART E-GOVERNMENT 2021.
Ova prijava je neopoziva.

Registracija prijavljenih učesnika je 17.11.2021. od 08:00h, a otvaranje je 17.11.2021. u 09:00h.

Kotizacija iznosi 15.900,00 + PDV 20% i obuhvata sledeće:

  • CD Katalog prezentacija
  • Marketinške materijale izlagača i organizatora
  • Učešće u programima skupa
  • Ručak
  • Pauze za kafu