Language: ENGLISH SERBIAN

Međunarodna Konferencija i Izložba
17. novembar 2021, Hotel Hyatt Regency, Beograd

"Uticaj novih tehnologija na razvoj
elektronskog poslovanja i
elektronske uprave"

ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Privrednom komorom Srbije i profesionalcima iz oblasti IT tehnologija u javnom i privatnom sektoru,

najavljuje održavanje šesnaeste međunarodne Konferencije i Izložbe:

SMART E-GOVERNMENT 2021
Elektronski Identitet i Servisi e-Uprave

Konferencija i Izložba će se održati 17. novembra, 2021. godine
u Hotelu Hyatt Regency, Beograd.
Otvaranje konferencije: 17. novembar u 09:00

SMART E-GOVERNMENT konferencija će prikazati vodeća tehnička dostignuća iz oblasti elektronskog identiteta i aplikacija e-Uprave. Sledeći najnovije svetske trendove, na konferenciji će biti prikazane brojne prezentacije vodećih kompanija u razvoju savremenih tehnologija za realizaciju javnih elektronskih servisa.

SMART E-GOVERNMENT je namenjen rukovodiocima i IT menadžerima iz državnih organa, javnih preduzeća i lokalne samouprave kao i predstavnicima domaćih IT kompanija. Organizator ove konferencije je pozvao predstavnike državne administracije i biznisa, uključujući vladine IT stratege, industrijske lidere, univerzitetske profesore i nezavisne eksperte, sa ciljem da se na jednom mestu razmotre rastući trendovi u standardizaciji novih tehnologija za izgradnju modernog informacionog društva.

Smart eGovernment u medijima